Meyder

İşimiz, geleceğimiz…

Meyder

Gelecek için üretim,

üretim için mesleki eğitim…

Meyder

Gelecek MEYDER’le gelecek…

Vizyonumuz

Mesleki ve Teknik Eğitimde, güvenilir ve vazgeçilmez bir paydaş olmak.

Misyonumuz

Mesleki Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla, destekleyici ve yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak.

Derneğimiz ne zaman kuruldu?

TARİHÇEMİZ

Bakanlığımızın ve okullarımızın çeşitli kademelerinde aktif olarak görev yapan eğitimcilerimizin, mesleki eğitime dair deneyim, düşünce ve önerileri ile yapmayı düşündükleri çalışmaları, Türk eğitim sistemine katkı verecek şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, akademiye, iş dünyasına ve sektöre faydalı olmayı amaçlayan derneğimiz Aralık 2017 tarihinde
kurulmuştur.

Ne yapmak istiyoruz?

AMACIMIZ

Bakanlığımızın ve okullarımızın çeşitli kademelerinde aktif olarak görev yapan eğitimcilerimizin, mesleki eğitime dair deneyim, düşünce ve önerileri ile yapmayı düşündükleri çalışmaları, Türk eğitim sistemine katkı verecek şekilde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, akademiye, iş dünyasına ve sektöre faydalı olmayı amaçlayan derneğimiz Aralık 2017 tarihinde
kurulmuştur.