Tüzüğümüz

Tüzük metnini tıklayıp kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğimiz…

Derneğin Adı: “Mesleki Eğitimi Yaygınlaştırma ve Destekleme Derneğidir. Derneğin kısa adı “MEYDER”dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Sürdürülecek Çalışma Konuları

Derneğin Amacı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları çerçevesinde, yurt içinde ve yurtdışında eğitim, kültür ve turizm alanında faaliyetler yaparak, mesleki eğitimin gelişmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunabilmek için;  mesleki eğitim ile ilgili araştırma yapmak, eğitim programı önerisinde bulunmak, eğitim vermek, proje geliştirmek, ve bu konuda çalışmalar yapan  kişi ve kuruluşlara destekler.

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Faaliyet Alanlarımız…

Derneğin Amacı

Yurt içi ve yurt dışında Bilimsel ve teknolojik kurs, seminer, fuar, sergi, gezi, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve katılmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, internet ortamında bunları yayınlamak,

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Derneğimiz

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerimize yönelik…

Üyelerimiz bizim için önemlidir.

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,