Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü

2023 Eğitim Vizyonu